Isagawa: Pagmasdan Ang NASA Larawan. Ano Ang Mga Gampanin O Serbisyo Sa Pa…

Isagawa: Pagmasdan Ang NASA Larawan. Ano Ang Mga Gampanin O Serbisyo Sa Pa…

Isagawa: pagmasdan Ang NASA larawan. Ano Ang mga gampanin o serbisyo sa pamayanan Ang ibinibigay Ng pamahalaan batay sa larawan? Isulat Ang iyong sagot sa iyong sagot sa sagutang papel

Explanation:

makakain,serbisyo,alawans at libreng gamot

pagtatanim

pa follow Po

thx you

See also  3. Napakabigat N Gaming Bagahe Mula Sa Probinsiya.​