Iba't-ibang Uri Ng Paglabag Sa Katarungang Panlipunan Sa PAGGAWA​

iba’t-ibang uri ng paglabag sa katarungang panlipunan sa PAGGAWA​

Answer:

What are examples of social injustice?

Areas in which government policy often gives rise to social inequality and injustice include: Voting Laws (i.e. redistricting and voter ID)

These prejudices most often manifest in relation to sociological categories such as:

Race.

Gender.

Age.

Sexual Orientation.

Religion.

Nationality.

Education.

Mental or Physical Ability.

Answer:

Kung mayroong kinikilalang katarungan at karapatang pantao, mayroon ding mga katarungang panlipunan o ang mga karapatan ng mga mamamayan sa kabuuan upang mapangalagaan ang kanilang maayos na pamumuhay.

See also  Paano Ka Makakatulong Upang Mabawasan Ang Gender-Based Violence? M...