(BSHS Caloocan City Quarter 2 Week 4 Araling Panlipunan Grade 7 -…

(BSHS Caloocan City Quarter 2 Week 4 Araling Panlipunan Grade 7 -…

(BSHS Caloocan City Quarter 2 Week 4 Araling Panlipunan Grade 7 – 41 – Panghuling Pagausulit)

Punan ang patlang ng tamang sagot.

1. Ito ay hango sa dalawang salita – “deva”, na nangangahulugang diyos, at “raja”, na nangangahulugang hari.

2. Ito ay ang paniniwalang ang kabutihan ay masusuklian din ng kabutihan.

3. Ito ay ang paniniwalang kapag ang tao ay namatay, siya ay muling mabubuhay sa ibang anyo.

4. Ito ay amg relihiyong itinatag ni Muhammad na siyang naging tagapaghatid ng mensahe ni Allah.

5. Ito ay nangangahulugang tagapagtaguyod ng pananampalataya.

6. Sa Hinduism, ito ang kinikilalang hari ng Sansinukob.

7. Ito ang tawag sa sistemang pampamahalaang itinatag ng mga kinatawan ni Muhammad.

8. Siya ang unang hari ng dinastiyang Maurya (273 BCE) nang humalili si Asoka (apo ni Maurya), pinangunahan niya ang kampanyang militar.

9. Ito ang sistema ng pagkakahati ng lipunan sa mga pangkat.

10. Ito ang sistemang simbolo na may kaugnay na kahulugan sa Buddhism at Hinduism.

(Written in February 28, 2021)​

Answer:

1. Devaraja

2. Karma

3. Reincarnation

4. Islam

5. Caliph

6. Cakravartin

7. Caliphate

8. Chandragupta

9. Sistemang Caste

10. Gulong ng buhay/Samsara

(BSHS Caloocan City Quarter 2 Week 4 Araling Panlipunan Grade 7 -…

panlipunan araling

Panlipunan araling reviewer. Panlipunan araling grades. Araling panlipunan

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 3: Sektor ng

panlipunan araling modyul agrikultura sektor markahan

Worksheet in araling panlipunan grade 9. Araling panlipunan. Grade 9 araling panlipunan module

Worksheet in Araling Panlipunan grade 9

panlipunan araling

Araling panlipunan grades 1-10. Panlipunan araling deped lrmds. Panlipunan araling module grade ng kasaysayan daigdig quarter ap first slideshare mag aaral

Lesson Plan in Araling Panlipunan 3 Quarter 2, Week 9, Day 3 | PDF

quarter araling panlipunan

Grade 7 araling panlipunan – cisat e-learning. Araling panlipunan 9 modyul para sa ikalawang markahan (pivot). Araling panlipunan 10 module 5 1st quarter

See also  Ano Ang Kahalagahan Ng Political Map? Paano Ito Makakatulong S...

Grade 9 Araling Panlipunan Module - ? Grade 9 Araling Panlipunan

panlipunan araling grade

Panlipunan araling pe filipino edukasyon mle modyul grade1. Module- araling panlipunan (first quarter ). Araling panlipunan

ARALING PANLIPUNAN - YouTube

panlipunan araling

Araling panlipunan. Araling panlipunan 9 modyul 1: kahulugan ng ekonomiks sa pang-araw-araw. Curriculum panlipunan araling

Araling Panlipunan 9 Modyul 1: Kahulugan ng Ekonomiks sa Pang-araw-araw

panlipunan araling ekonomiks ng modyul kahulugan kalagayang araw asya tao kapaligiran ugnayan timbang pamumuhay pang

Grade 8 araling panlipunan aralin 1: heograpiya presentation. Grade 9 araling panlipunan learner's module. Lesson plan in araling panlipunan 3 quarter 2, week 9, day 3

GRADE 7 ARALING PANLIPUNAN – CISAT E-LEARNING

panlipunan araling grade

Araling panlipunan grades 1-10. Panlipunan araling. Panlipunan araling modyul agrikultura sektor markahan

Araling Panlipunan 6 Week 7 Day Four | PDF

araling panlipunan

Panlipunan araling grades. Panlipunan araling. Panlipunan araling heograpiya asya reviewer test guro tests ako summative textbook