Anong Paglabag Sa Katarungang Panlipunan Ang Nilalaman Ng Iyong Katarungan?​

Anong paglabag sa katarungang panlipunan ang nilalaman ng iyong katarungan?​

Answer:

• Nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan • Nakapagsusuri ng mga paglabag sa katarungang panlipunan ng mga tagapamahala at mamamayan • Napatutunayan ang Batayang Konsepto • Natutugunan ang pangangailangan ng kapwa o pamayanan sa mga angkop na pagkakataon

Explanation:

hope its helpp

See also  Iguhit Sa Kahon Ang Simbolo Ng Bawat Yunit Ng Sukat. 1.kilometro 2...