Ano Ang Meaning Ng Libro ​

ano Ang meaning ng libro

Answer:

a bound set of blank sheets for writing or keeping records in.

Explanation:

hope it helps.

Answer:

Hindu ko alam

Explanation:

See also  Kahinaan At Kalakasan Ni Cupid?