5. Narinig Mo Ang Iyong Mga Gurong Nag-uusap Sa Ilalim Ng Punong Ac…

5. Narinig mo ang iyong mga gurong nag-uusap sa ilalim ng punong acasia habang naglalakad ka papuntang silid-aklatan.
Pinag-uusapan nila ang oras at petsa ng pagpasa ng kanilang banghay-aralin o lesson plan, na kung saan isa sa mga
apakahalagang bagay na dapat meron ang mga guro bago magturo. Anong konseptong pangwika ang kinabibilangan ng​

answer: wikang opisyal

dahilan: para magka-intindihan sila, omg, hi pala sa crush ko

See also  What Is Aesthetic Value