5. D. Pagtapatin Ang Kahulugan Ng Mga Salita Na Nasa Hanay A Sa Hanay B…

5.
D. Pagtapatin ang kahulugan ng mga salita na nasa hanay A sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang
Hanay A
Hanay
1. butsaka
2. salumpuwit
3. hawan
4. itatwa
5. pang-ulong hatinig
a. huwag kilalanin
Hanay B
b. ito ay headset sa ingles
c. upuan
d. bulsa ng damit.
e. walang sukal, malinis na​

Answer:

1.D  2.C  3.E  4.A  5.B

Explanation: Sana makatulong pa heart na lang po

See also  Paki Identify Po Ang Simula, Gitna At Wakas At Tauhan At Tagpuan Sa Kwento Na Ang Lo...